Tuesday, 25 October 2011

TEKS UCAPAN PENGGULUNGAN Y.B. MENTERI DALAM NEGERI MENGGULUNG PERBAHASAN KE ATAS RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN 2012 DI DEWAN RAKYAT BERTARIKH 24 OKTOBER 2011

Tuan Yang di-Pertua,

Saya mengucapkan terima kasih kepada Ahli-ahli Yang Berhormat di Dewan yang mulia ini yang telah mengambil bahagian dalam Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2012 yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri (KDN).

Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dibangkitkan oleh Ahli-ahli Yang Berhormat tersebut, izinkan saya terlebih dahulu memanjatkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kerajaan khasnya Y.A.B. Perdana Menteri di atas keprihatinan beliau melalui peruntukan sejumlah RM 10, 672, 968, 900.00 (sepuluh bilion, enam ratus tujuh puluh dua juta, sembilan ratus enam puluh lapan ribu sembilan ratus ringgit) bagi peruntukan mengurus dan belanja pembangunan sepanjang tahun 2012.

Peruntukan ini adalah lebih tinggi sedikit berbanding peruntukan berjumlah RM10.363 bilion yang diperoleh pada tahun 2011. Insya-Allah, saya dan seluruh warga Kementerian Dalam Negeri (KDN) akan memanfaatkan sepenuhnya peruntukan yang di salurkan bagi  memberi impak yang maksimum kepada usaha memelihara keamanan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat serta negara, yang menjadi teras utama Kementerian ini.

KDN juga percaya pendekatan berhemah dan inovatif yang dilaksanakan Kerajaan telah membuahkan hasil terutama dari segi penjimatan kos. Salah satu inisiatif yang melibatkan KDN adalah pelaksanaan Penjimatan Dalam Pelaksanaan Pengurusan Nilai Bagi Projek Rancangan Malaysia ke-10.

2.      Sepanjang tempoh dua tahun ini, KDN telah melaksanakan pendekatan kreatif dan inovatif bagi membantu kerajaan mengurangkan perbelanjaan dan berjimat cermat. Kerjasama antara Jabatan Penjara Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) seperti dalam Program Pemulihan Pemasyarakatan merupakan sebuah program pemulihan di luar tembok penjara.

Kerajaan telah menjimatkan sebanyak RM45.7 juta ringgit bagi setiap program kerjasama ini. Sehingga kini, Program Pemulihan Pemasyarakatan telah dilaksanakan di 5 kem ATM di seluruh negara yang melibat 1,106 orang yang banduan.

3.      Pendekatan inovatif melalui kerjasama antara PDRM dan ATM juga digunakan bagi mengadakan program latihan asas kepolisan di kem-kem tentera. Melalui kerjasama ini, Kerajaan dapat mengatasi masalah kekurangan pusat latihan polis dan dapat menggandakan jumlah anggota polis dalam masa terdekat tanpa perlu membina pusat-pusat latihan polis yang baru. Langkah ini telah berjaya menjimatkan perbelanjaan kerajaan kerana, pembinaan sebuah pusat latihan polis yang baru memerlukan peruntukan berjumlah RM250 juta.


4.      Sukacita, saya menyatakan bahawa Kerajaan serius untuk melaksanakan NKRA. Kejayaan menurunkan indeks jenayah adalah satu usaha terancang dan bukan dilaksanakan secara ad-hoc atau berlaku secara kebetulan. KDN telah menubuhkan makmal NKRA Mengurangkan Jenayah pada penghujung 2009 melibatkan pelbagai pihak dengan pelbagai kepakaran. Sebanyak 55 inisiatif telah dikenalpasti untuk dilaksanakan oleh pelbagai pihak yang turut merentasi Kementerian dan  Agensi.

KDN telah  mengenalpasti  4 negeri iaitu Kuala Lumpur, Selangor, Johor dan Pulau Pinang yang mempunyai kejadian  jenayah paling tinggi dan menyumbang kepada 72% kejadian jenayah pada tahun 2008. Seterusnya  50  kawasan di negeri-negeri  tersebut telah dikategorikan sebagai kawasan  hotspot dijadikan  sebagai  tumpuan  untuk melaksanakan inisiatif mengurangkan  jenayah oleh PDRM.

5.      Melalui inisiatif NKRA, Kerajaan telah melaksanakan program omnipresence di kawasan hot spot empat negeri tersebut. Seramai 3,781 orang anggota RELA terlibat dan dilantik sebagai sukarelawan polis. Program omnipresence telah dikembangkan ke Sabah dan Sarawak mulai awal bulan ini di mana 184 anggota RELA telah bertugas di lima balai polis di Sabah dan 636 anggota RELA lagi bertugas di enam balai polis di Sarawak. Jumlah keseluruhan anggota RELA tersebut dalam program ini adalah seramai 4,601 orang.

Bagi Jabatan Pertahanan Awam (JPAM) seramai 1,540 anggota terlibat di 4 buah negeri tersebut dan seramai 144 orang lagi terlibat di Sabah manakala di Sarawak seramai 103 orang anggota terlibat di bawah program ini.

6.      Hakikatnya, pencapaian kita adalah jauh lebih baik dari apa yang disasarkan. Misalnya bagi Jenayah Indeks, walaupun sasaran yang ditetapkan adalah penurunan sebanyak 5% jenayah indeks berbanding tahun 2009, tetapi statistik menunjukkan, sehingga Oktober tahun ini, kadar jenayah telah berjaya dikurangkan sebanyak 24.2% iaitu melebihi 19.2% daripada sasaran asal yang ditetapkan.

Bagi kes Jenayah Jalanan, Kerajaan telah menetapkan sasaran sebanyak 15% penurunan, tetapi sehingga bulan Julai tahun ini, Jenayah Jalanan telah berjaya dikurangkan sebanyak 40.7%, iaitu lebihan penurunan sebanyak 25.7% dari sasaran asal.

HAL EHWAL POLIS DIRAJA MALAYSIA

Tuan Yang Di-Pertua,

7.      Menyentuh tentang keldai dadah, iaitu salah satu jenayah merentasi sempadan yang menjadi perhatian KDN ketika ini. Prosedur siasatan yang sama digunakan bagi kes-kes ‘keldai dadah’ dan kes-kes pengedaran dadah yang lain yang ditangkap, mereka akan disiasat dan dituduh di bawah seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh membawa hukuman mati.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, terdapat dua kategori rakyat tempatan yang ditahan kerana mengedar dadah di luar negara iaitu golongan sindiket pengedaran dadah tempatan yang beroperasi di luar negara dan juga golongan keldai dadah yang diperalatkan oleh sindiket pengedaran dadah antarabangsa.

Bagi sindiket pengedaran dadah tempatan, keuntungan yang tinggi adalah faktor utama menyebabkan mereka berani mengedar dadah ke luar negara manakala bagi keldai dadah pula, kebanyakannya diperdaya oleh sindiket pengedaran dadah antarabangsa.
 
8.     Untuk menjawap dakwaan bahawa pihak polis terlibat di dalam politik ekoran terdapatnya satu surat arahan pentadbiran. Saya ingin menyampaikan pendirian PDRM yang menafikan dengan sekeras-kerasnya dakwaan berkenaan dakwaan Polis telah dipolitikkan dalam isu kes Mohamad Sabu.

Surat arahan pentadbiran tersebut dikeluarkan sebagai tanda bantahan terhadap fitnah yang dibuat oleh Mohamad Sabu. Seluruh warga PDRM berhak merasa marah sekiranya ada pihak mempertikai dan memperlekeh sumbangan mereka.
Dalam kes Mat Sabu ini, ia lebih berat kerana dia melabelkan anggota polis yang terkorban dalam pertempuran dengan komunis sebagai pegawai penjajah dan menafikan peranan mereka dalam kemerdekaan negara.

Dalam negara yang mengamalkan demokrasi adalah menjadi hak PDRM dan mana-mana organisasi yang lain mempertahankan maruah dan martabat sesuatu organisasi apabila dicemar dengan kenyataan yang tidak benar, lebih-lebih lagi apabila dakwaan Mohamad Sabu ini dilihat sebagai menjatuhkan maruah dan imej anggota polis dan pasukan PDRM.

HAL EHWAL IMIGRESEN / PEKERJA ASING

Tuan Yang di-Pertua,

9.  Mengenai isu kemasukan Orang Semenanjung ke Sabah dan Sarawak. Kerajaan sentiasa berusaha untuk memudahkan pergerakan keluar/masuk warganegara Malaysia dari Semenanjung ke Sabah dan Sarawak serta sebaliknya. Namun, untuk mempermudahkan pergerakan ini, persetujuan bersama kerajaan negeri Sabah dan Sarawak dengan Kementerian adalah diperlukan.

Perkara 9(3) Perlembagaan Persekutuan memberikan kuasa khas kepada Sabah dan Sarawak sebagai negeri yang mempunyai kedudukan istimewa di bawah Perlembagaan Persekutuan untuk menggubal sebarang undang-undang mengenai kebebasan rakyat untuk keluar masuk dan kebebasan untuk bermastautin di Sabah dan Sarawak. Perkara ini juga adalah persetujuan bersama dibawah Perkara 20 semasa pembentukan Malaysia 1963.

Pada masa yang sama, Kerajaan Persekutuan sentiasa menghormati keistimewaan dan kuasa-kuasa khas yang dimiliki oleh Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak.

10.    Isu berkenaan Program 6P di Sabah. Program 6P merupakan salah satu inisiatif Kerajaan bagi memastikan pengurusan warga asing dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, merangkumi enam proses berkaitan PATI iaitu Pendaftaran, Pemutihan, Pengampunan, Pemantauan, Penguatkuasaan dan Pengusiran.

Atas permintaan Kerajaan Negeri Sabah hanya akan melaksanakan 5P iaitu tanpa Proses Pemutihan kerana proses pemutihan/regularisasi telah dilaksanakan beberapa kali di negeri berkenaan dengan kali terakhir pada tahun 2009.

Sehingga tarikh tamat Proses Pendaftaran Program 6P iaitu pada 31 Ogos 2011 seramai 2,320,034 orang PATI dan pekerja asing sah telah berdaftar melalui sistem biometrik. Daripada jumlah tersebut, seramai 1,303,126 (56%) adalah PATI dan seramai 1,016,908 orang (44%) pula adalah pekerja asing yang sah. Bagi Pekerja Asing Sah, angka tersebut tidak termasuk Pembantu Rumah Asing, Pegawai Dagang, Peserta MM2H, Pelajar Asing dan Pemegang Kad UNHCR.
11.    Sehubungan perkara berkenaan kemasukan warganegara dari negara-negara Afrika, mereka ini dikawal melalui kawalan/tapisan oleh Kerajaan Malaysia dan Jabatan Imigresen dengan mewajibkan memiliki VISA yang dikeluarkan oleh Pejabat Perwakilan Malaysia di negara-negara tersebut.

Tindakan penguatkuasaan oleh Jabatan Imigresen bersama agensi kerajaan yang lain terhadap warganegara ini dijalankan secara berkala. Sejumlah 1,960 orang dari berbagai warganegara telah ditangkap oleh Jabatan Imigresen dari Januari – September 2011 kerana kesalahan dibawah Akta Imigresen.

Tapisan khusus bagi warga Afrika dibuat oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang mana pelajar-pelajar Afrika diwajibkan mengemukakan dokumen “ No Objection Certificate” (NOC) yang dikeluarkan oleh negara-negara berkenaan, bertujuan untuk memastikan hanya pelajar yang benar-benar layak sahaja belajar di luar negeri.

KPT dan KPM telah membuat pemeriksaan secara berkala di IPTA,IPTS bagi memantau aktiviti pelajar-pelajar Negara Afrika yang berjumlah 19,000 orang bagi tempoh Januari-September 2011. KDN dan KPT serta Kementerian lain yang berkaitan sedang meneliti semula pengeluaran Pas Pelajar. Keputusan penelitian ini akan dimaklumkan kemudian.


HAL EHWAL PENDAFTARAN


Tuan Yang di-Pertua,

12.    Berkenaan dengan kerjasama di antara JPN dan SPR dalam usaha membersihkan data pemilih yang dibangkitkan, JPN sentiasa bekerjasama dengan semua agensi kerajaan mengikut keperluan agensi tersebut seperti SPR kerana JPN merupakan agensi yang bertanggungjawab menyimpan dan menyenggara semua maklumat dan data kependudukan negara. KDN komited dan sentiasa bekerjasama dengan SPR dalam usaha mengemaskini senarai nama daftar pemilih tersebut.

Merujuk kepada kerjasama tersebut ianya telahpun wujud sejak sekian lama melalui perkongsian maklumat dan pengesahan data yang berkait dengan data pemilih. Selain daripada itu juga, perbincangan, mesyuarat dan dialog turut diadakan dari semasa ke semasa menurut keperluan.

KDN dalam hal ini akan memberi kerjasama kepada Jawatankuasa Pilihan Khas yang dijadual bermesyuarat pada 2 November ini. Isu-isu yang berkaitan akan dijelaskan secara terperinci dalam mesyuarat tersebut. Segala isu-isu berkenaan pemberiaan kewarganegaraan akan kita perjelaskan di dalam JPK tersebut nanti.

Suka saya menyatakan bahawa KDN turut ingin melihat daftar pemilih yang bersih.

13.    Bagi menjawab soalan tambahan mengenai isu rakyat Bangladesh dan Indonesia yang didakwa dibawa ke Putrajaya untuk diberikan kewarganegaraan dan didaftar sebagai pemilih baru-baru ini, ingin saya tegaskan bahawa isu sebegini bukan pertama kali dibangkitkan oleh pihak pembangkang.

Sebelum ini, isu pemberian kerakyatan kepada warga Bangladesh untuk tujuan dijadikan pengundi pernah dibangkitkan. Penjelasan telah diberikan berserta fakta dan data bagi menjawab dakwaan tersebut. Berdasarkan fakta berkenaan, hanya 37 rakyat Bangladesh yang telah diberikan sijil kerakyatan negara ini sejak 1998 sehingga Ogos 2011 di mana daripada jumlah tersebut hanya 14 orang didapati layak mengundi dan seterusnya hanya 7 orang sahaja yang telah mendaftar sebagai pengundi. Tetapi pihak pembangkang kemudiannya mengalih atau mengubah tiang gol mereka kepada isu-isu lain pula selepas KDN memperjelaskan perkara tersebut.

Sekarang ini satu lagi isu pula telah ditimbulkan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, segala isu-isu berhubungkait dengan pemberiaan kerakyatan negara ini kepada warga asing akan kita perjelaskan di dalam mesyuarat Jawatankuasa Pilihan Khas (JPK) itu nanti. KDN akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada JPK dengan memberikan penjelasan secara terperinci dalam mesyuarat tersebut. Pihak KDN tidak ada apa-apa yang hendak disembunyikan.

14.    Berkenaan dengan masalah PATI di Sabah sebagaimana yang dibangkitkan, KDN sentiasa komited dalam melaksanakan usaha mendokumentasi penduduk Malaysia termasuklah masalah kanak-kanak yang tidak mempunyai taraf kewarganegaraan (stateless).

Di antara pendekatan yang telah dan sedang diambil oleh Kementerian ini ialah Program Pendaftaran Bergerak termasuklah di daerah Tawau. Bagi meningkatkan keberkesanan program ini, UKB Semporna telah diwujudkan pada 3 Mei 2010 untuk membantu urusan mendokumentasi penduduk di Bahagian Pantai Timur Sabah.

Jabatan Pendaftaran Negara juga membuka kaunter-kaunter di Ibu Pejabat dan semua cawangan negeri pada hari Sabtu dan Ahad untuk semua jenis urus niaga termasuk di Tawau, Sandakan, Semporna dan Lahad Datu.

15.    Bagi isu pemberian taraf warganegara sebagaimana yang dibangkitkan, Kerajaan tidak sewenang-wenangnya menganugerahan taraf kewarganegaraan Malaysia kepada warga asing. Penganugerahan taraf kewarganegaraan adalah berdasarkan kepada permohonan dan ianya merupakan anugerah tertinggi dari Kerajaan Malaysia.

Setiap permohonan adalah tertakluk kepada peruntukan undang-undang semasa iaitu Bahagian III, Perlembagaan Persekutuan. Permohonan yang teratur, lengkap dan berkelayakan  sahaja yang akan diproses. Oleh yang demikian, permohonan taraf kewarganegaraan di kalangan  warga Indonesia mahupun warga Filipina juga adalah tertakluk kepada peruntukan undang-undang tersebut.
Bagi pemberian taraf kewarganegaraan kepada warga asing sebagaimana dibangkitkan,Jumlah warga asing yang dianugerahkan taraf kewarganegaraan Malaysia sejak tahun 2007 hingga Ogos 2011 adalah 27,719. Peningkatan ini disebabkan oleh jumlah permohonan yang meningkat diterima daripada mereka yang telah lama bermastautin di Malaysia. Sebahagiannya juga mempunyai ramai ahli keluarga yang bertaraf warganegara Malaysia.

Selain itu, taskforce yang diwujudkan pada tahun 2009 yang bertujuan untuk menyelesaikan semua permohonan taraf kewarganegaraan yang tertunggak sejak tahun 1997 juga turut menyumbang kepada peningkatan jumlah mereka yang dianugerahkan taraf kewarganegaraan Malaysia pada tempoh tersebut.

HAL-HAL LAIN

Tuan Yang di-Pertua,

16.    Berkenaan dengan isu perhimpunan haram BERSIH pada 9 Julai lalu, yang utamanya, BERSIH telah diwartakan sebagai pertubuhan haram oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan (ROS) kerana menyalahi undang-undang mengikut Seksyen 5, Akta Pertubuhan 1966.

Kos operasi keseluruhan yang dibelanjakan oleh PDRM bagi menangani Perhimpunan BERSIH pada 9 Julai lalu adalah sebanyak RM 2,018,850.06. Perbelanjaan ini adalah meliputi perbelanjaan bagi perolehan kelengkapan tambahan, makan minum, penginapan dan keperluan logistik yang lain.

Kerajaan amat prihatin terhadap suara rakyat yang inginkan kebebasan untuk berhimpun dan bersuara. Walau bagaimanapun, kebebasan ini perlu diseimbangkan dengan kewajipan Kerajaan untuk memelihara keselamatan dan ketenteraman awam.

Penyalahgunaan kebebasan bersuara dan berhimpun seperti mengadakan demontrasi jalanan sehingga menimbulkan kegelisahan dan ketegangan dalam masyarakat dan boleh menggugat keselamatan negara seharusnya dielakkan. Dalam masa yang sama, kerajaan mengambil inisiatif untuk meneliti beberapa perundangan negara-negara lain yang berkaitan dengan sebarang bentuk perhimpunan di kawasan yang melibatkan keselamatan awam.

Langkah ini adalah sebahagian daripada proses-proses transformasi dan keterbukaan yang sedang dan akan terus dilaksanakan oleh Kerajaan sebagaimana yang telah diumumkan oleh Y.A.B. Perdana Menteri termasuk pindaan kepada Seksyen 27 bagi mengadakan perhimpunan awam di sesebuah kawasan tertutup seperti stadium.

Sebagai contoh Perhimpunan Sejuta Umat (Himpun) yang diadakan di Stadium Shah Alam baru-baru ini adalah lebih terkawal dan tidak menimbulkan sebarang gangguan atau kekecohan sehingga boleh menggugat ketenteraman awam berbanding demonstrasi jalanan yang dianjurkan oleh pihak Bersih di Kuala Lumpur sebelum ini.

Berkenaan tindakan undang-undang yang dikenakan terhadap mereka yang terlibat yang dibangkitkan, PDRM telah menjalankan siasatan ke atas mereka dan sebanyak 61 kertas siasatan telahpun dibuka dan telah dikemukakan ke Jabatan Peguam Negara untuk tindakan sewajarnya berlandaskan undang-undang negara sedia ada.

PENUTUP

Tuan Yang di-Pertua,

Setakat ini sahajalah penjelasan-penjelasan yang dapat saya berikan mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan sepanjang tempoh perbahasan. 

Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua Ahli Yang Berhormat yang telah mengemukakan pertanyaan dan membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian akan mengambil perhatian dan tindakan ke atas perkara-perkara yang telah dibangkitkan. Saya memberi jaminan bahawa mana-mana pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh saya pada kali ini  akan diambil catitan untuk tindakan susulan.

Sekian, terima kasih.

Friday, 30 September 2011

Tindakan Tepat Bijak

SEMBRONG - Pelancaran laman sosial ‘Facebook’ bagi Pusat Komuniti Sembrong oleh Ahli Parlimennya, Datuk Sri Hishammuddin Tun Hussien, baru-baru ini merupakan suatu tindakan tepat dan boleh mendekati generasi muda. 

Facebook Pusat Komuniti Sembrong tersebut dilancarkan sebagai saluran khusus untuk semua warga Sembrong berinteraksi dan mendapatkan maklumat program dan aktiviti di Sembrong. 

Sebelum pelancaran facebook Pusat Komuniti Sembrong, Hishammuddin juga telah melancarkan Facebook Gagasan Anak-Anak Sembrong di Perantauan (GAASP) empat bulan lalu, bagi membolehkan anak jati di Sembrong yang berada di perantauan berinteraksi, dan yang menariknya Facebook berkenaan menggunakan tiga bahasa utama iaitu Bahasa Melayu, Tamil dan Cina. 

Dalam pada itu, Adun Paloh, Hoo Seong Chang berkata, pelancaran Facebook tersebut merupakan satu trend baru yang perlu diikuti pemimpin bagi menarik minat golongan muda yang bekerja di luar kawasan Sembrong. 

“Maka, Datuk Sri (Hishamuddin) berasa melalui laman sosial Facebook dan dengan saluran tersebut penduduk serta pengundi Sembrong boleh dihubungi. 

“Cara yang digunakan ini ternyata berkesan kerana Hishammddin telah memanggil anak-anak Sembrong yang berada di perantauan untuk berjumpa di Kuala Lumpur dan ramai yang datang pada perjumpaan tersebut,” katanya kepada Sinar Harian. 

Beliau berkata, maklumat yang disampaikan menerusi laman sosial berkenaan amat berkesan kerana laman sosial tersebut sangat popular dalam kalangan generasi masa kini. 

“Melalui saluran ini, mereka dapat berkomunikasi dan ia satu petanda baik untuk mendekati pengundi muda sama ada yang tinggal di Sembrong atau pun di luar kawasan,” katanya. 

Sementara itu, Adun Kahang, Vidyananthan Ramanadhan pula berkata, masalah tidak tahu menggunakan facebook sudah tidak lagi timbul. Ini kerana 90 peratus generasi masa kini sudah mengetahui apa itu Facebook. 

Menurutnya, pelancaran Facebook bagi Parlimen Sembrong ini merupakan satu tindakan yang amat dialu-alukan dan bijak serta ia bertempatan dengan masa kerana pada masa ini maklumat adalah sesuatu yang cukup penting untuk sampai ke akar umbi. 

“Jika kita lihat trend pada masa ini, rata-rata warga Sembrong tanpa mengira peringkat umur sebenarnya aktif dalam Facebook, malah saluran ini merupakan satu cara untuk sampaikan maklumat dengan cepat dan tepat terus ke akar umbi khususnya kepada masyarakat. 

“Walaupun maklumat yang disalurkan kepada mereka tidak secara langsung, tetapi mereka akan tahu khususnya bagi mereka yang berada di perantauan. 

”Mereka juga akan dapat mengetahui sebarang perancangan daripada wakil rakyat, parti-parti politik dan juga pemimpin setempat terutamanya yang membabitkan program-program kemasyarakatan serta informasi-informasi terbaru termasuk dari segi pembaharuan yang dilakukan oleh kerajaan kepada rakyat,” katanya.LAHIR GENERASI MUDA BERTEKNOLOGI

SEMBRONG- Warga Palimen Sembrong menerima baik pelancaran laman sosial Pusat Komuniti Sembrong kerana ia dapat memberikan maklumat kepada mereka-mereka tidak berada dalam kawasan Sembrong.

Menurut warga Taman Sri Lambak, Adnan Ibrahim,44, pelancaran Facebook yang baru dilancarkan itu merupakan sesuatu yang baik kerana boleh melahirkan generasi muda yang pandai mengunakan teknologi semasa.

“Facebook merupakan sesuatu yang bagus tetapi bagi generasi yang berumur sedikit mungkin ia perlu mempelajarinya dahulu kerana kemungkinan tidak ramai yang tahu menggunakan Facebook,tetapi pada masa kini semua peringkat masyarakat kebanyakannya sudah mula memiliki akaun Facebook sendiri.

“Dengan adanya laman sosial Facebook Parlimen Sembrong ini kita dapat berkongsi-kongsi pandangan dan pendapat antara rakan-rakan dalam Facebook Pusat Komuniti Sembrong berkenaan,” katanya.


PLATFORM PEROLEH MAKLUMAT

Bagi anak-anak Sembrong yang jauh di perantauan dan mahu mengikuti perkembangan semasa di kawasan Parlimen Sembrong, mereka boleh menjadi rakan di dalam social Facebook Pusat Komuniti Sembrong kerana ia dipenuhi dengan pelbagai maklumat dan aktiviti.

Walaupun baru sebulan lebih laman social Pusat Komuniti Sembrong itu beroperasi,ianya sudah mempunyai hampir 1,900 rakan dimana rata-rata rakan Pusat Komuniti tersebut adalah orang Parlimen Sembrong yang merangkumi Dun Kahang dan Dun Paloh.

Dalam pemerhatian Sinar Harian, dilihat Facebook Pusat Komuniti Sembrong ini banyak memaparkan maklumat terkini seperti aktiviti-aktiviti kemasyarakatan,program hari raya dan sebagainya untuk dimaklumkan kepada semua warga Sembrong.

Malah, pendapat dan cadangan juga ada diselitkan serta perbincangan berkaitan sesuatu isu yang berlaku pada masa ini juga ada dipaparkan di laman social pusat komuniti berkenaan.Contohnya berhubung isu Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng dan cadangan serta komen berkaitan pertandingan memancing dan sebagainya. Interaktif yang wujud ini begitu pisitif.

Bagi mereka yang berada di luar Sembrong ataupun berada di luar Johor,mereka boleh mengetahui dengan segera apa yang berlaku di kawasan Parlimen Sembrong kerana ia sentiasa dikemaskini dan maklumat-maklumat terkini akan sentiasa dipaparkan dalam laman social ini.

Laman social Pusat Komuniti Sembrong ini merupakan laman social yang bagus kerana dipenuhi dengan pelbagai maklumat,malah ia dapat merapatkan hubungan khususnya bagi warga Sembrong.

Monday, 19 September 2011

Keynote Address by YBhg Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein Minister of Home Affairs At International Financial Crime and Terrorism Financing Conference 2011

Yang Berbahagia Puan Nor Shamsiah Mohd Yunus
Deputy Governor, Bank Negara Malaysia
Tan Sri Azman Hashim
Chairman, Institute of Bankers Malaysia (IBBM)
Mr. Kwan Keen Yew
Chairman of Compliance Officers’ Networking Group (CONG)

Y. Bhg. Tan Sri-Tan Sri, Dato’-Dato’
Members of Ministries and Agencies
Members of Boards of Directors
Chief Executives and Senior Management officers
Honourable Guests
Distinguished Speakers
Ladies and Gentlemen,

Assalamualaikum wbt and good morning,

First and foremost, allow me to thank the organizers for giving me the opportunity to deliver a keynote address at this year’s International Financial Crime and Terrorist Financing Conference. I am pleased to hear that through the synergy of public and private sector collaboration, this international conference has been able to effectively bring together international and local financial institutions, regulatory and enforcement agencies to share insights on recent developments in financial crimes and counter financing of terrorism. Indeed, it is an honor for me to address key international finance movers and shakers in my capacity as the Home Affairs Minister.
I would also like to take this opportunity to welcome all the participants especially the international delegates to the conference. I hope it is not too late to wish you a warm Selamat Datang.

Globalization and Transnational Crime

Ladies and Gentlemen,

At the turn of this century, we praised the birth of globalization, the endless limits and vast opportunities presented by a borderless world. However, in 2011, more than ten years since “globalization” first captured public imagination and dominated popular culture- we are still struggling to cope with the effects of a truly borderless world as technological developments continue to evolve rapidly, hence posing a direct threat to the security of the world.
As much as globalization encourages trade, cultural exchange and a confluence of interests, it also creates opportunities for criminal activities to operate on a larger scale, with new outfits coming into existence and flourishing as we struggle to keep up. The information revolution for example, allows clandestine networks to gain control of resources and sensitive knowledge, exposing complex systems such as that of the financial and money markets be manipulated for fraud and money laundering activities – threatening our security in ever-novel ways, with destructive potential.
Hence as borders are lifted, find ourselves exposed to a new dimension of global threat and risks- that of which I would term New Age crime- the new enemies of the 21st century global security community. At the core of the New Age crime is indeed transnational crime.
We know now more than ever, that transnational crime is a byproduct of globalization. The concept has been discussed and debated to death. Much has been said about the promise and potential of the global village. Yet, decades since the term became commonplace in public policy discourse, the uncertainties and ambiguities of globalization are as evident as ever.
Nonetheless, we should realize that transnational crime is now one of the major threats facing the world we live in today- and this is far bigger than the threat to the global system as compared to double-dip recessions, political uprising in the Middle East or even earthquakes and tsunami.
Recessions come and go, political uprising happens now and again, natural disasters come once in a while, but transnational crime happens everywhere, every second of everyday. It is a risk to global security; an enemy to peace and harmony, a threat to societies the world over.
However, trans-national crime is far too complex for anyone nation to combat it effectively. It is a global problem which requires global solutions with domestic enforcement.

The Malaysian Government is exactly taking this approach. Domestically we are working towards an integrated system between government ministries, agencies and departments to strategically and systematically deal with combatting transnational crime. An integrated working channel will be built within the government to synchronize policy crafting, enforcement of the policies as well as coordinating with the legal and judiciary systems.
To attest to our commitment at the international level, the Ministry of Home Affairs has been strategically engaging with developed countries to form smart partnerships in addressing the threats of transnational crime. We have signed an Agreement on Security Cooperation with Saudi Arabia in April 2011 and MoU to Prevent and Combat Transnational Crime with United Kingdom in July 2011. In the next few months, I will be going to China and later Vietnam to ink similar co-operation deals.
Malaysia is serious about combatting transnational crime and we shall pursue this agenda to ensure Malaysia remains a highly secure, safe and prosperous nation for the benefits of its people and its economy.

Ladies and Gentlemen,

New Age Crime: Illegal Proceeds Pose Serious Threat to National Security

Trans-national crime is not the only threat which has made the world a much riskier place today. The rapid technological development which has outpaced the human ability to effectively monitor its use has exposed us to the looming threat of abuse from these “new age crimes”.

We do recognize that the lifting and borders for the flows of good and capital as well as the rapid developments in technology and communications has allowed money to move anywhere in the world with speed and ease. Fuelled by the advances of technology and communications, the financial system has developed into an operating global system where money can move with the click of a button.
While countries, businesses and individuals have benefitted legitimately from these developments within and without the financial industry, criminal networks have also taken advantage of these developments, albeit by shadier means. This is true as profit remains the primary motive for the commission of most serious offences. As with legitimate business organizations criminals, both individuals and organizations are driven by the risk-reward tradeoff.
Crime really pays when it offers higher monetary returns exceeding the risk of detection by the authority or even and the hazard of punishment. While financial crime does not bring about physical hazard like street crime, its impact could be significantly more hazardous to national security, particularly as the amounts involved often go beyond reasonable imagination. It is a negative system leakage which affects the efficiency of our economy and erodes our competitiveness.
In this regard, I wish to share my view on the manner that illegal proceeds may pose serious threat to national security, in terms of its threats and consequences
Looking at the threats, activities related to financial crime internationally in various forms continues to be on the rise, especially in terms of its huge monetary volume. For example, human trafficking which is closely associated an inter-linked with money laundering approximately generates as much as USD32 billion annually, with around 2.4 million estimated to be people trafficked around the globe annually.
The Financial Action Task Force’s recent report on Money Laundering Risks Arising from Trafficking of Human Beings and Smuggling of Migrants also highlighted that organised crime has taken advantage of the flow of people, money, goods and services to extend their international network. The United Nations Office on Drugs and Crime meanwhile noted that trafficking of human beings as the third largest source of income for organized crime after drugs and arms trafficking.

However, these are merely estimates. We will never know the real extent of the market for human trafficking and money laundering as we are only basing our figures on reported illegal proceeds. We will have to bear in mind of the existence of parallel economies known as the black or shadow markets. Among ASEAN countries alone, estimated ‘shadow’ economy ranges between 13% - 44% of country’s total GDP.

From Malaysian context, based on prosecution of money laundering cases alone, there has been gradual but steady increase of illegal proceeds identified to be generated from the various crimes, which currently amounts to RM2.3 billion. While this figure may appear high and alarming, it is also a testament to our collective capability and achievements in detecting criminal activities, bringing those responsible to justice, and depriving them of their ill-gotten proceeds. For this, I laud the proactive collaboration between the financial institutions, regulatory authorities and law enforcement agencies, who have worked tirelessly to enhance Malaysia's defenses against financial crime and drive the point home that crime does not pay.

Ladies and Gentlemen,

Financial Industry and National Security Agencies Collaboration

While some countries may enjoy reduction in term of reported cases, the amount involved is still significantly large. The question is - what are the consequences of this phenomenon on national security as a whole?

From law enforcement perspective the rise of financial crimes has posed growing challenges in two main aspects, first, in deterring the committing of the crime itself and second, the detection of financial trail of illegal proceeds.

This has led to the growing importance placed on financial investigation to address swift movements of illegal funds across financial system and cross borders, effectively suppressing the potential benefits from criminal activities and thus reducing the incentive for committing the crime
In order to ensure financial investigations are carried effectively and standardized across the globe, we need more train more experts in the area and encourage international collaboration between the financial regulators and national security agencies. On this note, I reckon that law enforcement agencies should regard financial institutions as an important strategic partner in combating financial crimes. Similarly, financial institutions should look upon law enforcement agencies as a critical element in developing a conducive environment for business to operate and prosper.


Ladies and Gentlemen,
As all of you will know, the financial system and any finance business are built on the principal of trust. When the system is compromised- abused by irresponsible profiteering criminal elements, then definitely there will be an erosion of this trust in the public eyes. The break-down in the “trust” relationship between the various stakeholders of the financial industry will tarnish the integrity of the financial sector and may lead to an imminent run on these institutions, hence destabilizing the industry. As you are well aware, the financial industry has systemic impact on any economy- hence destabilizing of the financial industry will risk bringing any economy down to its knees.
The global economy- which is still reeling from the impact of the 2008/2009 Global Financial Crisis and anemic growth in Western-can ill-afford another financial crisis, what more once which is caused by financial crimes.

Ladies and Gentlemen,
Terrorism Financing

Recently, we observed the 10th anniversary memorial of Sept 11- the single most important event which has framed the way we live in the 21st century thus far. Yes, Osama bin Laden is no longer around, but that does not mean the world is a safer place now. Terrorism is still a looming danger waiting to strike its victims- anywhere, anytime.
One way we can weaken terrorism effectively- not unlike killing-off a business, is by cutting the source of financing for terrorism. Financial regulators and security agencies across the globe- must continue to work closely together to monitor and crack-down on the source of financing for terrorist networks and activities.
The financing trails must be cut-off completely, if we want to weaken terrorist organizations and push terrorism down the security priorities of our nations.


Ladies and Gentlemen,

Three Holistic Strategies

Recognizing the significant threat and serious consequences of financial crimes and terrorism financing and their transnational nature, the Malaysian Government is putting greater efforts towards three strategic initiatives, covering (i) multi-agency collaborative strategic efforts; (ii) talent up-skilling; and (iii) research-based initiatives - to combat growing concern of serious crimes that may pose security threats to the country

More joint multi-agency efforts to combat serious crimes have been fostered covering various aspects of crime prevention and management, such as joint investigation, intelligence sharing and strategy-setting with domestic and foreign counterparts, with increased resources devoted to specific targeted areas;

The capability of relevant officials and investigators will be upgraded with the latest tools and investigation techniques, particularly in respect of financial investigation and asset tracing. This effort is geared at both ends – public sector investigators and those in private sector, with more structured and higher quality training programmes being offered, as well as the building of new infrastructure for training and research to create larger pool of qualified financial investigators; and

These will be complemented with more in depth research on trends and strategies to counter serious crimes. The research will be the basis of initiatives and action plans to combat serious crimes.

Conclusion

On a final note, I personally believe that the New Age crimes which encompasses financial crime and terrorism financing which are trans-national in nature are one of the major threats to global security today. Therefore it is my hope, that with the gathering of great minds for this conference today, we shall be able to exchange views and share insights on the ways to combat threats to national security stemming from the financial industry.
It is also my hope that all of you here today will renew your commitment to fight criminal financial activities and terrorism and help create a more secure environment to mitigate risks to the global economy and enhance its growth prospects.
May all of us seek to gain from the International Financial Crime and Terrorism Financing Conference 2011.
Thank you once again for giving me the opportunity to speak and I wish all of you a productive and successful conference.